Проект: Насърчаване на образованието по демокрация в ежедневния семеен живот (FED)

Програма Еразъм+, Образование за възрастни

№ 2021-1-DE02-KA220-ADU-000026502

Продължителност: 01.12.2021 – 30.11.2023

Erasmus+

  Координатор
 1. Сдружение „Заедно в Европа“, Германия
 2. Партньори:
 3. Systeme in Bewegung e.V – Германия;
 4. Учебна работилница Европа – България;
 5. Educommart – Гърция;
 6. AIFED – Испания;
 7. Nyscoolen - Норвегия.

Резюме:
Всяка година в Европа се раждат над 3,7 милиона деца, израстващи в свят, където демокрацията не е естествено дадена и където изключването и дискриминацията са част от ежедневието. Поради общественото развитие през последните години, като нарастването на десните популистки тенденции и увеличаването на обидите и фалшивите новини в публичния дискурс, въпросът за образованието по демокрация придобива все по-голямо значение. А семейното образование е от ежедневна важност. От наша гледна точка, това е най-голямото предизвикателство в историята на образованието след края на Втората световна война, съчетано с постоянна задача на учене чрез опит, защото действието и мисленето в демократично общество изискват компетенции, които трябва да се научат и тестват от самото начало. ЕС от години набляга на задължението да предава демократичните ценности на младите хора като бъдещето на Европа. Работата на европейско ниво е от решаващо значение за справянето с тези общи предизвикателства. За съжаление, образованието по демокрация в Европа се пренебрегва. Сега мястото, където се поставя курсът за демократично образование, са семействата, защото те са първото и основно място за учене за децата, които ще укрепват и носят нашата демокрация в бъдеще. Освен всичко друго, те учат на умения за сътрудничество и разбиране на правилата, както и на готовност за поемане на отговорност.

Какво ще направим?
Тъй като познанията за демократичните процеси често остават абстрактни, консорциумът ще разработи образователна игра на 7 езика (DE, GR, ES, BG, EN, NO, AR), която може да се играе вътре и извън семейството. Декларираната цел е да се даде възможност на младите хора да представляват своите интереси и да участват в политически процеси, като същевременно се отнасят с уважение към своите ближни и техните грижи. За да се задълбочи дискурса и да се направи по-устойчив, и за приложимост в образованието на възрастни и социалната работа, се разработва брошура, също на 7 езика, която ще предложи идеи, разговорни импулси и философски подходи към темата. И двата резултата от проекта ще бъдат предшествани от настолно изследване на национално ниво на партньорите/държавите, за да се определи кои проблеми и нужди възникват за семействата, които прилагат образование по демокрация в ежедневния семеен живот. Освен това анализът на нуждите, по-нататъшният обмен и съвместното развитие на играта ще доведат до допълнителна професионализация на нашите организации.

Целевите групи на проекта са: родители, юноши, студенти по социална работа, учители и политици.

Проектни резултати:

 • Сравнение и анализ на ситуацията с демократичното образование в ежедневния семеен живот в Европа
 • Учебно помагало под формата на аналогова игра с обширен учебен материал за насърчаване на образованието по демокрация в ежедневния семеен живот
 • Раздавателен материал като инструкции за играта с диференцирани предложения и учебни цели за родителите и ученическия съвет. Съдържанието обхваща:
  Умения за развитие на демокрация и актуални проблеми, в.т.ч.:
  • Лични права и самоопределение
  • Фалшиви новини и популизъм
  • Вредно онлайн поведение
  • Морална/гражданска смелост/кураж
  • Потребление, устойчивост и глобална несправедливост
  • Значението на истината и реалността, манипулативната сила на образите
 • Писмена позиция

"Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и Комисията не може да носи отговорност за каквато и да е употреба на информацията,съдържаща се в нея."