Проект „Участие на гражданите в Европа - европейски избори и оформяне на бъдещето" (ИЗБОР)

Програма „Европа за гражданите“
мярка „Мрежа от градове“

Vote
Европа за гражданите

    Кординатор:
  1. Сдружение „Правото в Европа“, Йена, Германия, www.recht-in-europa.eu
  2. Партньори:
  3. Учебна работилница Европа – Lernwerkstatt Europa, Плевен, България www.lernwerkstatt-bg.eu
  4. Sambucusforum vzw, Бонхайден, Белгия, www.sambucusforum.be/
  5. EDUCOMMART SIMIO SINANTISIS EKPEDEVSIS KE DIMIOURGIAS ASTIKI M, EGALEO, Гърция www.educommart.org

Продължителност: 15.07.2018 – 15.10.2019

Кратко описание на проекта:

Цел на проект ИЗБОР е в партньорските страни да се обсъждат процесите на вземане на решения на общинско, национално и европейско ниво. Ще се подобрят знанията за решенията на равнище ЕС и за различните форми на гражданско участие. Участието на гражданите е ключов фактор за бъдещата жизнеспособност на Европа. Развитието и формирането на национална и европейска идентичност са цели на проекта. Чрез четирите международни конференции - в Мехелен, Плевен, Атина и Йена, ИЗБОР получава както транснационално, така и местно измерение. Тези конференции ще се съпътстват от улични дейности, граждански проучвания, онлайн дейности и радио-кампании. Това особено засяга не-избирателите и евроскептиците. Международните конференции са посветени на теми, които са от особено значение във всеки град - където от една страна местните избори, а от друга предстоящите европейски избори са във фокус. А дебатите, с публичния си ефект, ще мотивират гражданите да упражняват своята отговорност чрез гражданско участие и избирателна активност.

Първата международна конференция през септември 2018 г. ще се проведе в Мехелен. Тъй като местните избори се провеждат в Белгия през октомври 2018, това събитие ще се проведе в условия на самооценка. Съпровожда се от събития по радиото и интервюта на улицата. Във всеки партньорски град преди това ще се проведат семинари, чието съдържание ще се впише в тази конференция.

Плевен ще е домакин на втората конференция точно преди изборите за Европейски парламент през март 2019 г. В нашия град ще се обсъждат най-новите преживявания с участието на гражданите и настроенията по време на изборите. Със своите съпътстващи събития (радио кампания, интервюта и действия по улиците) проект ИЗБОР ще допринесе за създаването на европейска идентичност с респект, както и с културно и езиково многообразие.

Третата международна конференция ще се проведе в Атина през май 2019 г. Атина - люлката на демокрацията понастоящем олицетворява гръцкия евроскептицизъм заради влошаване на жизнената среда на гражданите. Ето защо е много любопитно да се чуе гласът на гръцките избиратели за това, какви ценности на демокрацията според тях е постигнала досега Европа, какво мислят за задължителния вот, как биха могли да участват по-добре при вземане на политически решения и какви желания ще отправят към европейските политици.

Четвъртата международна конференция ще се проведе в Йена през септември 2019 г. Йена е един от 40-те града в Германия, който пое ролята на пионер и определи насоки за гражданско участие. Отново работни семинари в градовете партньори ще подготвят конференцията. Конференцията ще бъде придружена от радио и улични дейности и ще приеме документ - позиция на партньорите за възможностите за участие на гражданите. Това ще бъде разпространено чрез мрежите на всички партньори в Европа и ще предостави идеи за „Европа за и със гражданите“.

Писмена позиция

Темплейт

За повече информация в секция „Новини“ и на www.wewillvote.eu

"Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и Комисията не може да носи отговорност за каквато и да е употреба на информацията,съдържаща се в нея."