Проект: “Моята картина / представа за мира – формиране на бъдещето на Европа – 70 години след края на войната” (Бъдеще)

Програма „Европа за гражданите”,
Направление – Европейска памет за миналото

Европа за гражданите

    Консорциум:
  1. Сдружение „Правото в Европа”, Йена, Германия, http://www.recht-in-europa.eu
  2. Партньори:
  3. Сдружение „Заедно в Европа”, Люнебург, Германия, www.miteinander-in-europa.eu
  4. Учебна работилница Европа – Lernwerkstatt Europa, НПО, България, Плевен, www.lernwerkstatt-bg.eu
  5. Германо-румънска фондация, Тимишоара, Румъния, www.frgtim.ro

Продължителност: 01/09/2015 – 31/12/2016

Кратко описание на проекта:

Проект „Моята представа за мира“ е като символ на „Тайната на спасението се нарича спомен“. Няма живот, няма бъдеще без спомен. Дори и когато междувременно много граждани желаят да теглят чертата на нацисткото минало, ние не можем да формираме бъдещето без спомен.

„Моята представа за мира“ иска да напомни за „освобождението“ 70 години след края на войната. Освобождение, което отново и отново трябва да се преоткрива и изобразява. При това става на въпрос за оценяването и защитата на постигнати европейски ценности: мир, свобода, толерантност, човешко достойнство.

Проект „Моята представа за мира“ има за цел да предизвика любопитство и съпричастие, за да се гарантира европейско бъдеще в мир, свобода и достойнство – без расизъм. „Във войната има само загубили“ – това са казали всички хора, които са преживели войната и то е пресъздадено на хартия много образно в цикъла от литографии на Макс Бекман „Адът“.

„Моята представа за мира“ има за цел да предизвика плодотворна дискусия за миналото, настоящето и бъдещето. В едно изследване на всички партньори ще бъдат събрани биографии на хора, които са имали „своята представа за мира“ – както от времето на национализма, така и от последните 70 години.

Млади граждани се канят по улици, площади и училища да представят на платно „своята представа за мира“ (за живота в мир, свобода и достойнство). В партньорските страни тези картини ще се представят на изложения и ще се конфронтират заедно с цикъла от картини на Макс Бекман.

В рамките на тези изложения:
а) се провежда нощ с четене на текстове за войната и мира и
б) се организира подиумна дискусия с хора на изкуството, ученици, студенти, педагози, директори на училища, политици. От това възникват импулси за днешните политики, които могат да се впишат в предложения дневник на проекта.

Кулминацията ще бъде 3-дневна конференция за мир в Румъния през ноември 2016г. Там ще бъде приета актуална „Харта на човешките права“.

Програмата за Плевен по проект

Харта на човешките права

Включете се и вие!

Повече за проекта в секция „Новини” и на: http://www.recht-in-europa.eu/index.php/projekte/koordinator/mein-bild-vom-frieden и www.vision-of-peace.eu

"Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и Комисията не може да носи отговорност за каквато и да е употреба на информацията, съдържаща се в нея."