Новини - 2013

Първа работна среща по проект „Кибертормоз - внимавай! – образователен проект за обучение на преподаватели / Cyber bullying - heads up! – Educating the educators (CybMobb), състояла се от 10 до 13 ноември 2013 г. в гр.Люнебург, Германия.

Всеки от партньорите представи организацията си, както и основните дейности и проекти, по които работи. Бяха обсъдени работните пакети и разпределени задачите и отговорностите на всеки партньор. Дискутирани бяха основни въпроси по финансовия мениджмънт на прокта и управлението на качеството. В първата работна среща взе участие и г-н Екард Полс, член на немския Бундестаг. В рамките на работната среща партньорите от Консорциума от 7 европейски страни - Германия, Словакия, България , Румъ...
Допълнителна информация и снимки


Първа работна среща по проект "Кибертормоз - внимавай! Професионализиране на уменията на учителите в работата им с родители за критично справяне с проблема на кибертормоз” (План C), състояла се от 07 до 09 ноември 2013г. в гр. Люнебург, Германия.

На първата среща в Люнебург беше представен проекта и партньорските екипи. Бернд Вернер, координатор на проекта, запозна участниците с добри практики, на база дългогодишен опит и работа с родители и ученици по темата на медийната и онлайн зависимост. Йенс Уве-Трюмер, член на екипа на Фондация „Медийна и онлайн зависимост” представи пред участниците правовите аспекти на темата за кибертормоза. На срещата партньорите обсъдиха бъдещите задачи и определиха критериите за изсл...
Допълнителна информация и снимки