Burnt (Verbrannt / Изгорен)
цензура чрез изгаряне на книги – свобода на мнение, печат и изкуство – расизмът тогава и днесПрограма: Европа за гражданите
Мярка 4 – Активен европейски спомен

Учене през цял живот


Координатор: Сдружение „Заедно в Европа”, Люнебург, Германия, www.miteinander-in-europa.eu

    Партньори:
  1. Правото в Европа e.V., Йена, Германия
  2. Учебна работилница Европа, Плевен, България, www.lernwerkstatt-bg.eu
  3. Германо-румънска фондация, Тимишоара, Румъния, www.frgtim.ro
  4. Дружество за европейска съвест, Марибор, Словения, www.wix.com
Продължителност: май 2014 – юли 2015

Кратко описание на проекта:
„Тайната на спасението е памет.“ С помощта на спомена за изгаряне на книги по време на националсоциализма през 1933 год. проект „Изгорен/изпепелен” ще съдейства и работи активно за изграждане на исторически обусловена идентичност на Европа. „Изгорен/изпепелен” ще образова младите хора в контакт с доказателства на времето и ще насърчи разбирането за споделена отговорност в Европа. Общите ценности на свободата на изразяване, свободата на печата и свободата на изкуството са оформили историятаа и културата на Европа. Те винаги са застрашени от проява на расизъм. Затова целта на проекта е да защити и да оцени тези общи ценности. В това начинание ще бъдат включени гражданите чрез различни интерактивни форми и така те ще могат да изживеят и да почувстват сами принадлежността си към европейското гражданство. Споменът за изгарянето на книгите по време на нацизма е един от основополагащите факти за историята на Европа. Тази мета- перспектива освобождава младите, както и възрастните граждани да възприемат спомена за жертвите като принуда. Проект „Изгорен/изпепелен” иска да ни напомни емоционално за изгарянето на книгите през 1933 година чрез организиране на 3 –дневни събития на 5 различни места в Европа. Чрез срещи по улиците, театър, активно участие в четене на книги, събития-дискусии, доклади и работни семинари ще се постигне широка обществена активност. Млади и стари хора ще образуват тандеми – свидетели на времето и ще направят възможна връзката между разбиране и просветление. Това създава доверие, променя перспективите и укрепва съвместната отговорност за свободата в Европа. Проект „Изгорен/изпепелен” приканва да помислим върху богатството на ценностите, които днес Европа предлага, възбужда емоционалното възприятие и мотивира млади, стари и политиците към устойчива памет. Факти и доказателствени материали като например филмирани сцени от спонтанни разговори на улицата, дискусии, четения и доклади ще бъдат публикувани на страницата на проекта www.burned-europe.eu и ще се използват за по-нататъшно разпространение.

Дейности:
Организиране на 3–дневни събития във всяка страна на партньорството, както следва:

  • Плевен, България – 30 май – 01 юни 2014 г.
  • Марибор, Словения – юни 2014 г.
  • Тимишоара, Румъния – ноември 2014г.
  • Йена/Люнебург, Германия – май/юни 2015 г.

Публикации: вестник "Посредник", брой 97 и 100

Галерия Галерия

„Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и Комисията не може да носи отговорност за каквато и да е употреба на информацията, съдържаща се в нея”.