Проект „Показване/развяване на флага! 30 години от падането на стената, обединяване и разширяване на изток – изграждане бъдещето на Европа със и за гражданите”
Акроним: ФЛАГ (FLAGGE)

Програма „Европа за гражданите”
Мярка „Европейска памет за миналото”

Flagge
EU2

    Кординатор:
  1. Сдружение „Заедно в Европа”, Люнебург, Германия
  2. Партньори:
  3. „Правото в Европа”, Йена,Германия,
  4. „Учебна работилница Европа”, Плевен, България
  5. Румъно-германска фондация за професионално обучение, Тимишоара, Румъния.

Продължителност: 01.09.2019 – 01.11.2020

Проект ФЛАГ (FLAGGE) ще повиши осведомеността на гражданите и представителите на политиката и обществото за Европа и нейните демократични ценности и ще демонстрира споделената отговорност на всички граждани. След 30 години от падането на Берлинската стена и 15 години разширяването на ЕС на изток възниква въпросът: "Смяна на знамето или показване/развяване на знамето". Национализмът, популизмът и големият скептицизъм към Европа са актуални предизвикателства пред консорциума от BG, RO и DЕ (Запад и Изток). Между поколенията и в международен план актуалните предизвикателства пред Европа днес са определени и подготвени за обществени дискусии с представители на политиката. 30-годишнината от падането на Берлинската стена (9.11.19) ще бъде денят на „показване/развяване на знамето“ по време на международна конференция в Йена. Чрез международни дискусии, конкурс за есе, балконски речи, анкети на улиците, S-Bahn разговори и радио кампании, гражданите са поканени да се ангажират с Европа и активно да участват в представянето.
Дейностите се подготвят в транснационален обмен (чрез Skype конференции) и се провеждат в Люнебург, Йена, Плевен и Тимишоара.
Чрез въвличането на млади хора от училища / университети, Pulse-of-europe и др., ще бъде възможно във всеки град да се достигне до всички граждани, и те да бъдат поканени да участват в проекта " ФЛАГ ". Чрез младежките служби за социално подпомагане ще се включват млади хора, които имат много познания по интернет и са в състояние да превеждат дебатите и конференцията на своя национален език. Гражданите придобиват разбиране за ЕС, за зрелостта на демокрацията и се идентифицират с ЕВРОПА. Те ще покажат знамената си за свободно демократична Европа и след 30 години от падането на Берлинската стена и 15 години източно разширяване ще допринесат за формирането на европейската идентичност.
Писмена позиция на партньорството ще обобщи резултатите и предложенията от страна на гражданите за политиката, тя ще бъде преведена на всички партньорски езици и ще достигне до представители на политиката.

Дейности:
Проектът ще започне с международни дейности в Йена през ноември 2019г. Ще се проведе публична дискусия на тема „30-години от падането на стената, изграждане бъдещето на Европа със и за гражданите”. Ще се проведат много срещи със свидетели на събитията, радио-кампания, международен обмен и работни срещи с политици и граждани.

За България:
01.09.2019 – 31.03.2020 Конкурс за есе „Моята Европа“, с ученици и студенти
Март 2020 - Уъркшоп "Смяна на знамето или показване/развяване на знамето", ХГ „Илия Бешков“, със свидетели от миналото, след 30 години от падането на Берлинската стена и 15 години източно разширяване
Април 2020 - Допитване до гражданите на улицата – техните желания към новия Европарламент, относно демокрацията, корупцията, и други критики на европолитиката.
- Допитване до гражданите в трамвая - 30 години от падането на Берлинската стена и 15 години източно разширяване, демократично включване на гражданите
- Радио-кампания
- Речи от балкона: четат се есета, споделят се мнения на свидетели на събитията от падането на стената и.т.н.
Май 2020 – Подиумна дискусия: 30 години от падането на Берлинската стена и 15 години източно разширяване, демократично включване на гражданите, ХГ „Илия Бешков“.

Регламент за конкурс

Писмена позиция

Повече за проекта на: https://www.flaggezeigen.eu/ и в секция Новини

"Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и Комисията не може да носи отговорност за каквато и да е употреба на информацията,съдържаща се в нея."