Проект "Компетентност по въпросите на порнографията в ежедневната социална работа" (PODIGIKOM)

PODIGIKOM
Jugend
Еразъм+

Финансиран по програма Еразъм +, Стратегическите партньорства за младежта

Кординатор: Фондация „Медийна и онлайн зависимост”, Люнебург, Германия
Партньори са 7 организации от 6 държави:
 1. Marktplatz GmbH, Германия;
 2. Сдружение „Учебна работилница Европа”, България;
 3. Германо-румънска фондация, Тимишоара, Румъния;
 4. Австрийско общество за детска философия, Грац, Австрия;
 5. Sambucosforum, Белгия;
 6. Правото в Европа, Германия;
 7. EDUCOMMART, Гърция

Срок на проекта:01.06.2017 - 31.05.2019

Резюме:

Днес порнографията е съставна част от живота на младежите. Проучванията показват, че младежите често без проблем получават достъп и до нелегални порнографски материали, въпреки съществуващите правни разпоредби, и почти половината от всички анкетирани подрастващи също така ги използват редовно (Altstötter 2006; eNASCO, 2015). Освен това и делът на нежеланите контакти с порнографията нараства (Grimm 2010: 15). Ако децата например въведат безобидната дума "гаден" в Google, се показват порнографски материали. По-широкообхватни европейски проучвания и мета-анализи стигат до заключение, че в цяла Европа сблъсъкът с интернет порнографията се числи към най-големите онлайн рискове (Hasebrink et al. 2009).

Следователно няма съмнение, разнообразните възможности и лесният достъп до порнографски материали крият рискове и объркват подрастващите при тяхната сексуална социализация. Затова и Европа вече реагира и изготви предпазни филтри, както и класифициращи инструменти за подбор на подходяща за потребителя информация. За разлика от други образователни въпроси, при тази тема си имаме работа с характерната особеност, че комуникацията с родителите и съответното развитие на умения за справянето с това по правило не се осъществяват, темата се превръща в табу. Така и напътстването и подкрепата при конкретни проблеми и случаи на обърканост обикновено не може да се осъществи в родния дом. Следователно са необходими професионалисти, които са извън семейния контекст, за да се придобият знания в сферата на порнографията и да се намерят лица за контакт.

Социалните работници са целевата група при този проект, тъй като те действат в областта на обществената работа с младите хора и превенцията във връзка с тези актуални въпроси и проблемни ситуации и могат да запълнят тази празнина. Същевременно има много голяма нужда от повишаване на образованието и обучение, както по отношение на текущи разработки и нормативни актове по въпросите за порнографията в Европа, така и по отношение на съответното индивидуално професионално самоосъзнаване на младежите. Развитието на професионалните умения се затруднява от неясно установените ценности и в рамките на самите институции за социална работа и липсващите до сега оферти за образование и обучение в тази област.

Поради тези причини това, от което се нуждае Eвропа, е дискутиране на институционално равнище и заедно с това и насърчаване на премахването на табутата, както и задоволяване нуждата от информация и практическа компетентност на педагогическия персонал в областта на социалната работа.

Привличайки политиката и обществото, в Консорциума, обединяващ Австрия, Белгия, България, Румъния, Гърция и Германия, си поставяме тази дългосрочна образователна задача с двойна стратегия: която от една страна се базира на даване на инструментално-квалификационни умения лично, както и институционално, а от друга страна служи най-вече на активно-отражателното анализиране.

Основната ни цел е комбинирането на двете и интегрирането им в контекста на социалната работа. При реализирането на проекта се очакват следните резултати:
Създаване на интерактивна интернет - платформа на поне 6 езика със следното съдържание:

 • Образователни модули за насърчаване на познанията за порнографията с интерактивни материали и упражнения по въпросите на порнографията
 • Професионална интервенция /знания и ценности
 • Система от ценности и стандарти като указания за примери за самостоятелни действия
 • Правно изясняване / правна рамка
 • Ръководство за философстване с деца и младежи.

С изпълнението на тези значими образователни задачи ние следваме призива на Европейския парламент:“ ....изчерпвайки всички възможности за защита на децата в света на цифровите технологии да се обединим за систематично обучаване на всички работещи в сферата на младежта специалисти".

Писмена позиция на партньорите
Повече за проекта на: www.psssst.eu

"Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и Комисията не може да носи отговорност за каквато и да е употреба на информацията,съдържаща се в нея."