Новини - 2015

Първа работна среща по проект “Интернет – пространство (не)свободно от закона, обучение и учене чрез мобилно приложение за защита на данните с цел подобряване на медийната компетентност в сферата на обучението на възрастни, младежи и ученици (DAPPS)”, състояла се на 18 и 19 ноември 2015 г. в гр.Люнебург, Германия.

Всеки от партньорите представи организацията си, както и основните дейности и проекти, по които работи. Бяха обсъдени работните пакети и разпределени задачите и отговорностите на всеки партньор. Дискутирани бяха основни въпроси по финансовия мениджмънт на прокта и управлението на качеството. В основата на дискусията на партньорите беше въпроса, как може да се подобри защитата на децата и юношите във виртуалното пространство. Йенс Уве-Трюмер , адвокат и представител на координиращата ор...
Допълнителна информация и снимки


Първа работна среща по проект "Да поговорим за порното" – разяснения относно порнографското съдържание в Интернет и секстинга в ежедневието на семейството - "IpuS"), състояла се 16 и 17 ноември 2015г. в гр. Люнебург, Германия..

Повече за срещата: На първата среща в Люнебург беше представен проекта и партньорските екипи. Г-жа Арнхилд Вернер, координатор на проекта, запозна участниците с добри практики, на база дългогодишен опит и работа с родители и ученици по темата за порнографското съдържание в Интернет и секстинга в ежедневието на семейството. Йенс Уве-Трюмер, член на екипа на Фондация „Медийна и онлайн зависимост” представи пред участниците правовите аспекти по темата за Германия. На срещат...
Допълнителна информация и снимкиПета работна среща по проект „Кибертормоз - внимавай! – образователен проект за обучение на преподаватели / Cyber bullying - heads up! – Educating the educators (CybMobb), състояла се на 09-12 юни 2015 г. във Валенсия, Испания.

На работната среща в Испания партньорите обсъдиха актуалния статус на проекта, стратегията по разпространение на резултатите и предстоящите задачи до приключване на проекта – тестване на интернет платформата в партньорските страни и изготвяне и разпространение на писмена позиция по темата за кибертормоза . На работната среща присъства и г-жа Барбара Егер от EACEA в Брюксел. ...
Допълнителна информация и снимки


Пета мобилност по проект "Кибертормоз - внимавай! Професионализиране на уменията на учителите в работата им с родители за критично справяне с проблема на кибертормоз” (План С), по Програма „Учене през целия живот”, Секторна програма „Грюндвиг – партньорства за познание”, състояла се от 19 до 21 май , 2015 г. в Грац, Австрия

На работната среща в Австрия партньорите обсъдиха актуалния статус на проекта, дейностите по разпространение на резултатите – публикуване на видеофилми на страницата и предстоящите задачи до приключване на проекта през месец юли. Основен момент на мобилността в Австрия беше организирания от домакините Österreichische Gesellschaft für Kinderphilosophie Симпозиум на тема: „Кибертормоз- внимавай”. В организацията и провеждането на симпозиума се включиха всички ...
Допълнителна информация и снимки


Четвърта мобилност по проект "Кибертормоз - внимавай! Професионализиране на уменията на учителите в работата им с родители за критично справяне с проблема на кибертормоз” (План С), състояла се на 06 и 07 март, 2015 год. в Марибор, Словения.

На работната среща в Словения партньорите обсъдиха актуалния статус на проекта, дейностите по разпространение на резултатите и предстоящите задачи. Българските партньори споделиха резултатите от изпробването на създадената и адаптирана в рамките на проекта оферта за родители за превенция на кибертормоза в сферата на образованието на възрастни „Кибертормоз-твоята идентичност в мрежата”. Постигнатите добри резултати в България и широкия отзвук по темата сред училищата и широк...
Допълнителна информация и снимки


На 27.02.2015г. в зала „Орион” ученици от ПГРТО разиграха импровизиран съдебен казус по обвинение за кибертормоз по време на среща-дискусия на тема „Академия за родители против кибертормоза“.

Срещата, организирана от гимназията в партньорство със Сдружение „Учебна работилница Европа” събра в зала „Орион“ в града ученици, родители и преподаватели, присъстваха и гости от Окръжна прокуратура - Плевен. „За четвърта поредна година организираме Академия за родители, като всеки път темата, която се обсъжда, е различна. Обикновено идеята за нея идва от родителите. Настоящата дискусия за кибертормоза съвпадна и с работата ни по проект на същата тема,...
Допълнителна информация и снимки


На симулативна игра – решаване на сложен казус, свързан с кибертормоз, станаха свидетели ученици, преподаватели и гости на 26.02.2015г. вечерта в Регионална библиотека „Христо Смирненски” в Плевен.

Като на истински съдебен процес се реши съдбата на уличената в кибертормоз Ана, ученичка в 10 клас. Обвиняемата бе осъдена на обществено порицание и глоба от 2 500 лв. за това, че е публикувала снимки с неприлично съдържание по адрес на нейна съученичка – Мария, в социалната мрежа Фейсбук. Ролевата игра беше подготвена и реализирана от ученици от специалността „Социална работа с деца и семейства в риск” в ПГ по туризъм в Плевен и техни преподаватели, с помощта на п...
Допълнителна информация и снимки


На 18.02.2015 в Районен съд Плевен се разигра импровизиран съдебен казус по темата за кибертормоза от ученици от ПГ по ресторантьорство, търговия и обслужване в Плевен.

Разиграния съдебен казус беше разработен на база помощната учебна оферта за преподаватели и родители „Кибертормоз - твоята идентичност в мрежата" като част от дейностите по проект „План С” за превенция и справяне с кибертормоза, който се изпълнява от Сдружение „Учебна работилница Европа” по програма „Учене през целия живот” в периода 2013-2015 год. На събитието в съда присъстваха представители на Детска педагогическа стая - ІІ РПУ Плеве...
Допълнителна информация и снимки


За 12-и път тази година на 10 февруари се отбелязва международният Ден за безопасен интернет с различни събития и инициативи в училища, библиотеки и други организации под мотото „Заедно за по-добър интернет“. Какво се прави в Плевен по темата?

На 10.02.2015 в Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване се проведе дискусия с учениците по темата за безопасен интернет и кибертормоза във виртуалното пространство. Гост на събитието беше прокурор Диана Маркова, която сподели с учениците правните аспекти на тормоза в интернет и опасностите, които ни дебнат в мрежата. Дискусията с младите хора беше част от дейностите по проект „План С” за превенция и справяне с кибертормоза, който се изпълнява от Сд...
Допълнителна информация и снимки