Новини - 2024

Мултипликаторни събития по проект „Адаптирани форми на обучение за учащи с дефицит на вниманието и хиперактивност“ (BFF) по Програма Еразъм+

Като партньор на Асоциация на младите психолози в България, екипът на Сдружение „Учебна работилница Европа“ проведе две мултипликаторни събития в края на м.януари. Проектът BFF - Адаптирани форми на обучение за учащи с ADHD – (Синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност) има за цел да създаде качествени образователни стратегии, ресурси и дейности като подкрепа за обучители на възрастни, които работят с младежи и учащи с обучителни затруднения, като ADHD, за д...
Допълнителна информация и снимки