Проект: Демокрация в криза? 30 години след обединението - МОЯТА ЕВРОПА - оформяне демократично и солидарно бъдещето на Европа

Demokrise

Програма "Европа за гражданите"
Мярка „Европейска памет за миналото”

№: 617700-CITIZ-1-2020-1-DE-CITIZ-REMEM

Продължителност: 01.09.2020 – 15.11.2021

EU2

    Кординатор:
  1. Сдружение „Правото в Европа“, Йена, Германия
  2. Партньори:
  3. Сдружение „Заедно в Европа“, Люнебург, Германия,
  4. AIFED – Гранада, Испания
  5. „Учебна работилница Европа”, Плевен, България

Резюме:
Проект „ДЕМО“ ще обсъди ситуацията с демокрацията в Европа със съвременни свидетели, с граждани, със снимки, речи и представители на политиката. В България старите структури на диктатура са все още живи и корупцията заплашва демокрацията; в Испания сепаратизмът изгражда „нови стени“; в Тюрингия (Германия-Изток) една дясна популистка партия обединява над ¼ от населението; в Западна Германия хората са скептични към обединението и разширяването на ЕС на изток.
Затова е още по-важно да се разговаря с гражданите за настоящото положение на демокрацията и бъдещето на Европа и те да бъдат канени да участват активно.

Дейности:
Във всяка страна работни семинари със свидетели служат за оживяване на „Историята на обединението“; „Фото маратон“ ще направи ЕВРОПА видима във всеки град. Тези снимки „МОЯТА ЕВРОПА“ се показват на международни изложби във всеки град и се обсъждат темите за Европа, обединението и настоящите предизвикателства на демокрацията. Специално младите граждани са поканени да пишат есета, които да четат в „Речи от балкона“, да обходят своя град и да направят снимки на ЕВРОПА и обединението във „Фото-маратон“. Чрез дискусии, улични проучвания и радиокампании гражданите са поканени да се справят с предизвикателствата на Европа и да участват активно в оформянето им. Дейностите се подготвят в транснационален обмен и се провеждат в Йена, Плевен, Гранада и Люнебург. Гражданите са въвлечени в дейностите чрез училища, университети и музеи, а младежите, които са критични и непокорни към основния свободен демократичен ред, чрез бюрата за социално подпомагане на младите хора. Гражданите придобиват разбиране за ЕС, демокрацията и се идентифицират с Европа.
Писмена позиция на партньорите ще обобщи резултатите от страна на гражданското общество, ще бъде преведена на всички национални езици и предадена на представители на политиката.

Писмена позиция

Регламент на конкурс за есе

Повече за проекта на www.demokrise.eu и в секция „Новини“

"Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и Комисията не може да носи отговорност за каквато и да е употреба на информацията,съдържаща се в нея."