На 18.02.2015 в Районен съд Плевен се разигра импровизиран съдебен казус по темата за кибертормоза от ученици от ПГ по ресторантьорство, търговия и обслужване в Плевен.

Разиграния съдебен казус беше разработен на база помощната учебна оферта за преподаватели и родители „Кибертормоз - твоята идентичност в мрежата" като част от дейностите по проект „План С” за превенция и справяне с кибертормоза, който се изпълнява от Сдружение „Учебна работилница Европа” по програма „Учене през целия живот” в периода 2013-2015 год.

На събитието в съда присъстваха представители на Детска педагогическа стая - ІІ РПУ Плевен, психолог, класни ръководители, родители, учители, ученици, представители от ПГРТО на:

  • Комисия с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
  • Училищен съвет по изпълнение на Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище
  • Училищна комисия по изпълнение на Координационен механизъм при взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви и за взаимодействие при кризисна интервенция

 

 

Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия