Пета работна среща по проект „Кибертормоз - внимавай! – образователен проект за обучение на преподаватели / Cyber bullying - heads up! – Educating the educators (CybMobb), състояла се на 09-12 юни 2015 г. във Валенсия, Испания.

На работната среща в Испания партньорите обсъдиха актуалния статус на проекта, стратегията по разпространение на резултатите и предстоящите задачи до приключване на проекта – тестване на интернет платформата в партньорските страни и изготвяне и разпространение на писмена позиция по темата за кибертормоза . На работната среща присъства и г-жа Барбара Егер от EACEA в Брюксел.

Галерия

Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия