Събития по проект „STASI – Опазване правата на личността - Човешкото достойнство преди и след падането на стената», Програма „Европа за гражданите”, на 09.11.2015 год. в Плевен.

Повече за събитието:

Плакат

Галерия

Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия