Пета работна среща по проект “Интернет – пространство (не)свободно от закона, обучение и учене чрез мобилно приложение за защита на данните с цел подобряване на медийната компетентност в сферата на обучението на възрастни, младежи и ученици (DAPPS)”, състояла се на 04 и 05 май 2017 г. в Плевен, България.

Повече за срещата:

Петата работна среща по проекта се състоя в Плевен, България. Организатор на срещата бе Сдружението „Учебна работилница Европа“, партньор по проекта, а домакин на събитието – ПГРТО, дългогодишен партньор на Сдружението, която в лицето на г-жа Арабаджиева, Директор, предостави за ползване зала „Орион“. 

В основата на дискусията на партньорите бяха темите за: разработените до момента съдържания в страницата на проекта и уеб базираното приложение, работата в системата за превод и предстоящото тестване на резултатите.

В работа по групи бяха тествани различни съдържания на различни езици и функционалността им, а в скайп разговор с компанията-разработчик бяха обсъдени основни предложения, забележки и допълнения. Беше обсъдено първоначалното съдържание на писмената позиция на партньорите към заинтересовани институции.

Партньорите обсъдиха провеждането на срещи/вечери с родители в съответните страни, както и подготовката на заключителния Симпозиум на мултипликаторите, който ще се състои на 21 юни в Плевен.

Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия