Втора работна среща по проект - "Компетентност по въпросите на порнографията в ежедневната социална работа" (PODIGIKOM), финансиран по програма Еразъм +, Стратегически партньорства за младежта, се състоя от 01 до 04 октомври 2017 г. в Дрепано, Гърция.

На втората среща в красивия курорт Дрепано всички партньорски организации представиха резултатите от проведеното мета-проучване за изясняване на нуждите и дефицитите във всяка страна. По предварително определени в Консорциума критерии всеки от партньорите по проекта събра метаданни по темата за своята страна, съдържащи: Съществуващи научни изследвания (от областта на образованието), проучвания, медийни доклади и материали от това проучване; Материали за най-добра практика за специалисти от областта на образованието и социалната работа (напр. Ръководства, онлайн оферти и др.); както и връзки/линкове към институциите, работещи по тази тема. На база на събраните мета-данни ще бъдат изготвени национални, респ.европейска  мрежова карта с информация за това, кой вече работи по темата; какви поделения вече има, място за контакт за социални работници и.т.н.

На срещата партньорите разработиха концепция за изграждане на платформата и нейните съдържания, разпределиха задачите по проекта и набелязаха важните моменти при организиране на радиокампанията в Деня за безопасен интерент през месец февруари 2018г. 

Приятна изненада за партньорите беше организираното от домакините - EDUCOMMART посещение на Нафплио, един от известните и красиви туристически градове, стара столица, макар и за малко (1827-1834) на Гърция, както и впечатляващият венециански замък Паламиди, построен през 1687 г. от Франческо Морозини,който се вписва в природната среда, сякаш е част от нея. Днес замъкът се посещава целогодишно от безброй хора, които не само са впечатлени от величието му, но и от фантастичната гледка. 

Следващата работна среща по проекта е в Белгия, през м. май 2018г.  

Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия