Кампания в деня за безопасен Интернет - "Срещу порнографските материали в мрежата" - проект на Сдружение "Учебна работилница Европа" - Плевен.

Повече:
На 6 февруари 2018 г. ще бъде отбелязан Международният ден за безопасен Интернет. Сдружение "Учебна работилница Европа" - Плевен организира радиокампания по повод този ден, на 6 февруари от 11:00 часа в пресклуба на БТА. Ще бъде представена информация за нов проект с участие на сдружението - "PODIGIKOM - Компетентност по въпросите на порнографията в ежедневната социална работа", факти и изводи от изследвания по темата за порнографията и насилието в Интернет, използвани в анализ на текущата ситуация в България. УЧАСТИЕ: Пред журналистите мнение по проблема и случаи от практиката си ще споделят педагози, социолози, социални работници, специалисти от Медицинския колеж към МУ, катедра "Социални дейности", сдружение "Малки стъпки", ПГРТО, Център за специална образователна подкрепа, МКБППМН и др.

Галерия

Галерия