Конференцията с международно участие по проект „ДЕМО” предизвика дискусия – кои са главните предизвикателства пред демокрацията и конкретно пред местното самоуправление в Плевен

В началото на октомври Плевен беше домакин на мащабно събитие по проект „Демокрация в криза - популизмът и радикализмът като предизвикателство за демокрацията (DEMO)” по програма „Европа за гражданите”. Като един от партньорите по проекта сдружение „Учебна работилница Европа” организира конференция по темата на проекта. В голямата зала на художествена галерия „Илия Бешков” се събра разнородна аудитория от младежи, педагози, общественици, гостите от партньорските организации по проекта - сдружение „Заедно в Европа”, Люнебург, Германия, Румъно-германска фондация за професионално обучение от Тимишоара, Румъния, и Educommart, Атина, Гърция. Присъстваха ученици от гимназиалния курс на средно училище „Пейо Яворов”, директорът на училището – Руси Русев и помощник-директорът Вилма Великова, от Професионалната гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване, водени от преподавателя Ивелина Генова и от Професионалната гимназия по механоелектротехника с предподавател Галя Петрова. В началото на конференцията председателят на УС на „Учебна работилница Европа”, Пенка Спасова разказа накратко за изключително успешната работа на сдружението по европейски проекти – вече 15 на брой за по-малко от 6 години от регистрацията на НПО-то. Знак за това беше присъствието на Добрина Милушева от екипа в София на програма „Европа за гражданите” на ЕК, която за втори път участва в събитие по проект на плевенското сдружение и отново изтъкна, че то е сред отличниците - с осми проект по програмата. Пенка Спасова разказа и за досегашните дейности в Плевен по проект „Демо” – дискусии под формата на „Обучения по демокрация”, участие на работна група от сдружението в срещи и дискусии в Люнебург, Германия, и се спря по-подробно на проведения на 27 септември публичен дебат и флашмоб. В дебата, който се проведе на открито, до Оркестрината в Градската градина, участваха два отбора от клуб „Дебати”. Първият отбор, в състав Жанин Ал-Шаргаби и Момчил Пачев представи позицията, че демокрацията е застрашена от популизма и радикализма. А опозицията, в лицето на Анастасия Радева и Румен Кънчев - че напротив, демокрацията не само не е застрашена от двете явления, а те са й полезни.

Г-жа Спасова сподели част от интересните аргументи, които изложиха състезателите в дебата на 27-ми септември, че „Популистите дават напразни, нереалистични обещания и заблуждават хората, само за да спечелят изборите. Но щом влязат във властта, забравят какво са обещали, или не знаят как да го направят. Популистите рушат доверието в политиката, във властта” и „Популистите лесно подлъгват хората, защото, първо, емоционално достигат до тях, като поставят проблем, който е актуален за деня. Проблемът е, че обещанията спират до думите, защото хората, които предлагат популистки обещания, не навлизат по-дълбоко в нещата. Популистите винаги са в опозиция, винаги ви говорят как политиците ви лъжат, как не си вършат работата, а те са месиите, които ще оправят всичко”. Обратната теза беше аргументирана така: „Популизмът всъщност създава по-осъзнато и нащрек, активно гражданско общество, което е по-склонно да поставя под въпрос обещанията на политиците... Популизмът е полезен, защото когато популистите дават обещания, те хвърлят светлина не върху проблеми, които са си измислили, а които не са решени от сегашното демократично управление. И това става причина за промени. Радикализмът и популизмът едновременно с проблемите, които създават, помагат на демокрацията да се усъвършенства”. Тези мисли на младите дебатьори станаха основа за разговора на 3 октомври. В дискусията се включиха представители на основните групи в Общински съвет - Плевен: съветникът от ГЕРБ, Йордан Грижов, Катя Христова от групата „Плевен може - Плевен побеждава”, Емил Райков от БСП и Николай Маринов от „Патриоти за Плевен”. Мнение по темата за силата и предизвикателствата пред демокрацията изказа и Паулина Кирова, секретар на Община Плевен. Младите плевенчани изслушаха с интерес разискванията по въпросите какви са главните предизвикателства пред демокрацията и конкретно пред местното самоуправление в Плевен; как демокрацията да излезе от кризата на доверието; как Общинският съвет в Плевен подкрепя неправителствените организации; успяват ли политическите партии да отговорят на обществените очаквания; има ли в Плевен развито гражданско общество; правим ли достатъчно за защитим демократичните ценности - свобода, толерантност, човешко достойнство и справедливост в нашия град. Съветниците - представители на различни политически сили, проведоха дискусията в дух на конструктивност, като всеки имаше възможност да изложи своето мнение по въпросите.

Общият извод на всички участници беше, че подобни проекти са полезни за гражданското образование на младите хора, за диалог между политиците и активните хора, за стимулиране на обществените процеси. Така конференцията завърши с оптимистичния извод, че макар демокрацията в България да е млада, тя решава проблеми и има сили и ресурс да се справи в критичните моменти.

Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия