Четвърта работна среща по проект - "Компетентност по въпросите на порнографията в ежедневната социална работа" (PODIGIKOM), финансиран по програма Еразъм +, Стратегически партньорства за младежта, се състоя от 05.10. до 07.10. 2018 в Априлци, България

Четвъртата среща по проекта се състоя в красивия балкански град Априлци, райски кът в сърцето на Балкана. Разположен е в планински район, в обширна котловина в подножието на първенеца на Стара планина – връх Ботев, недалеч от връх Марагидик.

Всички партньорски организации от България, Германия, Австрия, Белгия, Румъния и Гърция се събраха, за да обсъдят заедно развитието на работните задачи. Фокусът на срещата, наред със задачите за разпространение на проекта и резултатите, беше върху завършването на образователната игра "Без табу", за възрастовата група на младежите: под и над 14 години.

Всеки от партньорите сподели резултатите от тестването на играта и Философския наръчник за деца и юноши, възникналите трудности, съответно направените предложения за подобряване и адаптиране на текстовете от самите участници.

Планирането на следващите задачи за предстоящата фаза на проекта е както следва:

(a) Последна фаза на адаптиране и преводи на съдържанията за платформата на проекта

(б) Завършване на страницата на проекта и на промоционалните материали за проекта

(в) Радио-кампания като част от Деня за по-безопасен интернет (SID) на 05.02.2019 г.

(г) Планиране и организиране на мултиплициращи събития във всяка партньорска държава. За България среща на мултипликаторите ще бъде организирана през месец март 2019г. в Плевен.

д) Планиране и организиране на крайния симпозиум в Грац, Австрия, на 07.05.2019г.

Като част от мултиплициращите събития и крайната фаза на проекта, Сдружение „Учебна работилница Европа“ ще дари 100  учебни игри „Без табу“ на училища и младежки организации.

Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия