Европа

“Във време на промени тези, които постоянно научават нещо ново, ще наследят света, а онези, които смятат, че са научили всичко, ще останат превъзходно обучени да се справят със света, който вече не съществува.”

Ерик Хофър

Учебна работилница „Европа” е образователен проект. Създавайки Сдружението, ние искаме на въвлечем различни целеви и възрастови групи в процеса на Учене през целия живот чрез метода „Учебна работилница”. По този начин създаваме среда за възпитание, образование и култура.

Методът “Учебна работилница” е особена форма на ориентирано към практиката обучение, даващо едновременно професионални знания и умения и ключови компетенции. Учебната работилница се основава на смесица от единични методи, комбинирани по определен начин. В учебната работилница, според мобилизираната „мека” компетенция, въз основа на ученето чрез опита, се обединяват индивидуална работа, работа в групи, дискусия, анализ на документи, модерация и т.н.

Нашето мото: "Чух и забравих. Видях и запомних. Преживях и разбрах"

Конфуций

Класиране

Учебна работилница "Европа"

Есе на тема

„Моята Европа“

Класиране