Сдружение „Учебна работилница Европа” (УРЕ) на 10 години!

За тези 10 години бяха изпълнени успешно:
17 проекта по Програмите Учене през целия живот и „Еразъм+“ 
12 проекта по Програма „Европа за гражданите“

които направиха възможно реализирането на целите на Сдружението.

С благодарност към екипа на Сдружението за всеотдайната им работа, ангажираност, креативност и мотивация!

С благодарност към всички партньори, колеги и приятели, без които това нямаше да се случи!

С благодарност към Община Плевен, училища, образователни центрове, НПО, предприемачи, медии  - за помощта, съпричастността и отговорното отношение при изпълнение и отразяване на събитията!

Разбира се с благодарност към доброволците, чието участие насърчаваме! За тях се стремим да създаваме привлекателна работна среда, като ги мотивираме да придобиват допълнителни знания и компетентности, да обогатяват комуникативно-социалните си умения и междукултурни компетенции. По този начин се осъществява подготовката на надеждни проектни екипи за реализиране на дейностите на Сдружението.

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ! ЗДРАВЕ, УСПЕХИ И ОЩЕ МНОГО НОВИ И УСПЕШНИ ПРОЕКТИ!

Пенка Спасова
Председател на УС

Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия

Сдружение

Учебна работилница
Европа

на 10 години!

Вижте повече