Трети ден по проект Burnt/Изгорен - 1 юни

09.30 - 11.00  Детски празник - свободата на изразяване, свободата на печата и художественото развитие, залегнали в  Конституцията, в Дом-кафе

11.00 - 12.00  Доклад за констутиционното право в България и Европа. Въпроси и дискусия , в Дом-кафе

14.00 - 17.00 Уъркшоп 'Демокрация без насилие – срещу расизма днес” – с писмено становище, в Дом-кафе

17.00 - 21.00 Европейски заключителен празник

Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия