Първа работна среща по проект „Кибертормоз - внимавай! – образователен проект за обучение на преподаватели / Cyber bullying - heads up! – Educating the educators (CybMobb), състояла се от 10 до 13 ноември 2013 г. в гр.Люнебург, Германия.

Всеки от партньорите представи организацията си, както и основните дейности и проекти, по които работи. Бяха обсъдени работните пакети и разпределени задачите и отговорностите на всеки партньор. Дискутирани бяха основни въпроси по финансовия мениджмънт на прокта и управлението на качеството. В първата работна среща взе участие и г-н Екард Полс, член на немския Бундестаг. В рамките на работната среща партньорите от Консорциума от 7 европейски страни - Германия, Словакия, България , Румъния, Испания, Литва и Словения бяха посрещнати в Кметството от кмета на Люнебург – г-н Едуард Коле.

Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия