Със симпозиум на мултипликаторите приключи в Плевен работата по проект „PODIGIKOM”

Екипът на сдружение „Учебна работилница Европа“ организира и на 17 април 2019 г. проведе Симпозиум на мултипликаторите - заключително събитие по проект „Компетентност по въпросите на порнографията в ежедневната социална работа“, (PODIGIKOM), финансиран по програма „Еразъм+“, мярка „Стратегическите партньорства в сферата на младежта“.

Двугодишната работа по проекта в Плевен приключи със среща разговор със специалисти в зала „Орион“ на Професионалната гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване. Участваха 33-има представители на институции от социалната и образователна сфера: педагози, педагогически съветници и училищни психолози, социални работници, родители, експерти от общински администрации.

Началникът на отдел „Образование“ в Община Плевен, Йонита Иванова приветства всички, като сподели убеждението си, че винаги има какво да научим, особено в светлината на бързо развиващите се медии и технологии. „Нека бъдем по-прагматични, с поглед отвъд конкретното, дребнавото, стереотипното. Неслучайно в материалите по симпозиума се среща думата „табу“. Колкото и да ни се иска да се виждаме в собствените си очи и в очите на децата и учениците като новатори, широко скроени и модерно мислещи участници в образователния процес, всеки от нас е подвластен на хоризонта на собствената си пещера като образование и позиция. Пагубно е да се вземем на сериозно, защото на нас ни предстои да се учим, да гледаме на учениците като на партньори. Изкушени сме да водим монолози, а сме длъжни да чуваме от тях какво им е важно, нужно и полезно“, каза г-жа Иванова. И като пожела успех на симпозиума, изказа увереност, че всички ще си тръгнат от него с една идея по-удовлетворени.

Директорът на ПГРТО, Невена Арабаджиева също приветства присъстващите, като подчерта, че е не само домакин на събитието, а дългогодишен партньор в проектите на „Учебна работилница Европа“ и това й дава повод да благодари за ползата от съвместната работа.

Какво е провокирало темата за проекта, какво е свършено по него разказа в презентация Пенка Спасова, председател на УС на сдружение „Учебна работилница Европа“.

Днес порнографията е съставна част от живота на младежите. Проучванията показват, че младежите често без проблем получават достъп и до нелегални порнографски материали, въпреки съществуващите правни разпоредби, и почти половината от всички анкетирани подрастващи ги използват редовно. Освен това, делът на нежеланите контакти с порнографията нараства. Участниците в консорциума по проекта са убедени, че това, от което се нуждае Eвропа, е дискутиране на институционално равнище и заедно с това - насърчаване на премахването на табутата, както и задоволяване на нуждата от информация и практическа компетентност на педагогическия персонал в областта на социалната работа.

В презентацията накратко бяха представени изводите от огромното по обем мета-проучване, извършено от организациите по проекта. Изводите от него, обобщени в няколко реда, са следните: Необходимо е систематично обучение на всички работещи в сферата на младежта. В контекста на социалната работа почти няма примери за най-добри практики. Темата, във всичките й аспекти, е още твърде неизследвана. Налице е спешна нужда от действия, необходими са знания по въпросите на порнографията.

Днешните деца наистина използват интернет все по-рано, по-често и все повече чрез мобилни устройства, но това увеличава рисковете, пред които те се изправят онлайн при недостатъчното развиване на критично мислене, социални умения и умения за сътрудничество.

Конкретно за България изводите са, че са недостатъчни уменията на подрастващите за оценяване на онлайн информация. Има сериозен дефицит в сферата на критичното мислене, а също и при развиването на социални умения, което им създава трудности да преценяват степента на достоверност на намерената в мрежата информация. И сред по-големите деца не са достатъчни уменията за осигуряване на онлайн безопасност - критичната възрастова група на 12-14-годишните е застрашена и се изисква особено старание тя да бъде подкрепена.

Целта на проекта да предложи знание и да повиши компетентността на социалните работници, е постигната със създаването на обучителни модули в електронната многоезична образователна платформа http://psssst.eu/bg и интерактивната настолна игра „Без табу“. Участниците са изработили и Мрежова карта за национални и европейски системи за помощ. Голямата следваща цел на проект „PODIGIKOM“ е тези ресурси да бъдат популяризирани и широко използвани и точно това е ролята на мултипликаторите и съмишлениците на сдружението.

Участниците в симпозиума бяха разделени на случаен принцип на 6 работни групи, които в продължение на един час разгледаха шест аспекта на заложената в проекта тематика.

Интересен беше опитът на работната група по първа тема - Разчупване на табуто - Компетентност по въпросите на порнографията, да попълнят Автотест с въпроси, свързани с това, доколко в семейството и близкия кръг на анкетирания се говори или говорило на сексуални теми. Оказа се, че за хората на възраст 40+, възпитавани в по-патриархална среда, резултатите не са много добри. Полезно беше запознаването с изводите от проучване за разликата в отношението на момчетата и момичетата към порнографията в интернет.

Участниците във втората група изказаха мнение, че материалите в платформата по проекта са изключително достъпни като език и структура и биха могли да ползват всички организации и фактори, които имат отношение и са професионално ангажирани да работят по превенцията и интервенцията на интернет опасностите.

Позиция за това, кой трябва да инициира институционалния дебат, къде е мястото на семейството и на училището изказаха от трета група, която работи по темата Институционален дебат/импулси за публичен дискурс. Интересна тяхна идея е включването на здравните институции и неправителствения сектор в работата по проблема.

Разчупване на табуто, „Какво мога да направя аз?“ - на този въпрос опитаха да отговорят участниците в четвърта група. Те са започнали разсъжденията си от това, как трябва да бъдат обяснени на децата и учениците, в зависимост от възрастта им, понятия, които възрастните смятат, че са общоизвестни. Че са важни и най-дребните неща, като съвет да се блокира достъпът до зловредни сайтове не само в компютърния кабинет в училище, но и на персоналния компютър у дома.

Пета група беше заета с правната информация и наказателните действия и макар сред участниците да нямаше юрист, проявиха съобразителност и откриха синтезирана информация по темата в предходен проект с участието на „Учебна работилница Европа“ - "Да поговорим за порното" – разяснения относно порнографското съдържание в Интернет и секстинг в ежедневието на семейството - "IpuS", в материалите от който също има обобщение на ситуацията в България и в Европа. Мнението, около се обединиха участниците в пета група, е, че още вредни действия онлайн трябва да се криминализират и че наказателните мерки за този тип престъпления трябва да се засилят.

Екипът по шеста тема - „Младежки политики“ представи най-атрактивно своите изводи - в оригинална графика под формата на цвете, в центъра на което е поставено детето. Венчелистчетата на „цветето“ са институциите, които се грижат за правилното му възпитание и които си взаимодействат в това, и освен обичайните бяха посочени връстниците, местната общност и религиозната общност. В листата на „цветето” от екипа са изписали маркерите на постигнатите от въздействието резултати.

Госпожа Спасова обобщи изводите от работата по групи, като последното представяне й послужи за повод да заключи с оптимизъм, че „нашето цвете, ако го поливаме достатъчно, ще цъфне и следващата година“.

Общо беше мнението, че такъв вид разговори и споделяне на опит е много полезно. И че материалите по проект „PODIGIKOM“ тепърва ще се разучат в подробности и ще се ползват в часовете и в индивидуалната работа с децата и учениците.

Всички представени училища и институции получиха като подарък настолната игра „Без табу“, създадена по проекта.

Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия