Готов е наръчник по проект TRIGS с добри практики за справяне с дигиталния стрес

Напредва работата по проект „TRIGS - Обучение за умения във връзка с дигиталния стрес под формата на уеб-базирано приложение”. Проектът се осъществява по програма „Еразъм +”, мярка „Съвместна работа за насърчаване на иновациите” от партньорски организации в пет европейски страни - Германия, България, Гърция, Словения и Италия, като България е представена от сдружение „Учебна работилница Европа”. Главният резултат от проекта ще бъде многоезично (на 6 езика, вкл. английски), уеб-базирано приложение за насърчаване на компетентност по въпросите на дигиталния стрес.

Дигиталният стрес е навсякъде и е проблем за обществото като цяло. От стреса в работната среда - например винаги да си на разположение за началника и в домашния офис, през FOMO (страх от пропускане) в социалните мрежи, до интернет видеото, което, гледано малко преди да си легнете, затруднява заспиването. Ефектите на физическо, психологическо и социално ниво в много отношения са подобни на симптомите на класическия, „аналогов“ стрес. Сходни в много отношения, но и специфични са и методите за справяне с дигиталния стрес.

Ето защо всяка партньорска организация по проект “Trigs” проучи, тества и описа примери за обучение за управление на стреса в собствената си страна. Оказа се, че във всички пет страни има различни подходи за превенция и намаляване на стреса, които са висококачествени, многостранни и ефективни. Например в Германия обучението „Управление на стреса и грижа за здравето“ дава възможност на участниците да разширят познанията си за стреса, неговите ефекти и възможните мерки за намаляването му. Тези знания улесняват участниците да помагат на себе си и на другите да се борят ефективно със стреса и по този начин да подобряват собственото си здраве. Приложението „Mентор на стреса“ (Stress Mentor) е разработено от университета в Кайзерслаутерн и предлага помощ за намаляване на стреса под формата на игра, което подпомага по-лесното възприемане на тази сериозна тема. Оригинална и съвсем нова е българската разработка „AНИMA“ - приложение за мобилен телефон, разработено от клиничния психолог Петя Стойчева Кривицки, предназначено да помогне на хора със симптоми на силен стрес, умора, демотивация, депресия и др. Техниките за самопомощ, разработени в приложението, са лесни за разбиране и достъпни, така че дори психично болни хора могат да ги използват като помощ. Най-добрите примери ясно показват колко различни видове стрес има (дигитален, бизнес, ежедневен) и колко различни мерки за превенция и смекчаване са възможни, заключават участниците в консорциума по проекта. Представените методи са много полезни, но в същото време и много специфични. Поради тази причина подходите не могат да бъдат общовалидни и универсално приложими. За да се подготви създаването на учебно приложение, което намалява дигиталния стрес и е полезно за възможно най-широк кръг хора, всички горепосочени подходи са полезни и практични като предложения. Няма обаче предложение, което да е специализирано в дигиталния стрес сред частните лица, както е планирано в проект „TRIGS”. Много аспекти и методи или използването на примерни ситуации ще бъдат използвани като импулс за приложението, което трябва да се разработи. Многоезичното уеб-базирано приложение за насърчаване на компетентността по въпросите на дигиталния стрес ще се предлага като отворен образователен ресурс, който трябва да помогне за намаляване на специфичните аспекти на дигиталния стрес при хората. Приложението ще бъде на разположение за ползване през 2021 година.