Втора работна среща по проект „Кибертормоз - внимавай! – образователен проект за обучение на преподаватели / Cyber bullying - heads up! – Educating the educators (CybMobb), състояла се от 16 до 18 февруари 2014 г. в Липтовски Ян, Словакия.

По предварително зададени критерии всеки от партньорите представи изследване на ситуацията в съответната страна-партньор. Структурата на изследването обхваща налични проучвания, статистически данни, налични интернет страници с информация, концепции за превенция, данни за институции за помощ и консултиране, налични учебни материали и литература, правни аспекти.

Кратко обобщение за България:Източник „Съвместно изследване на УНИЦЕФ и Дружеството на психолозите в България”

 • 23% от учениците на възраст 10-14 г. са били подложени на кибертормоз  поне веднъж през последната учебна година.
 • При 14 годишните почти 1/3 от тормоза в училище става по мобилните телефони и през интернет.
 • 13% от учениците са признали, че са използвали кибертормоз срещу друг човек поне веднъж през последната година и 3% казват, че им се случва да го правят всяка седмица.

Най-често срещаните форми на кибертормоз са:

 • пускане на клюки през социални мрежи (56% от случаите);
 • обидни обаждания по GSM (56%);
 • заплашителни SMS-и (49%);
 • пускане на неприлични или фалшиви снимки (39%) и др.

Доколкото и с кого споделят проблема децата:

 • Едва 24% от децата "жертви" са споделили с учителите си.
 • Най-често това се споделя с майката, но много малко от  родителите и учителите знаят какво е кибертормоз и как могат да се справят с него.
 • Цели 29% от децата казват, че не споделят с никого, че са тормозени.

Последиците от кибертормоза:

 • податливост към депресия,
 • трудност да се формират пълноценни отношения с другите,
 • вероятност за предаване през поколенията и т.н.

 

Галерия

Галерия
Галерия
Галерия
Галерия