Втора работна среща по проект "Кибертормоз - внимавай! Професионализиране на уменията на учителите в работата им с родители за критично справяне с проблема на кибертормоз” (План C), състояла се на 26 и 27 май 2014г. в гр.Априлци, България.

На работната среща партньорите представиха първите обобщени анализи за ситуацията в отделните страни относно темата за тормоза в киберпространството и как родители, учители и заинтересовани институции се справят с този проблем. Обработените резултати от анализа бяха представени с техните специфики за всяка страна Въпреки различните условия и предпоставки в отделните страни-партньори по проекта, се очертаха еднакви проблеми и изводи. Обобщените резултати ще бъдат публикувани на интернет страницата на проекта: www.plan-c-europe.eu

Галерия
Галерия
Галерия
Галерия
Галерия